Fatima narukvice


"Fatima Chain Blue" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn

"Fatima Chain Red" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn

"Fatima Chain Gray" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn

"Fatima Chain Summer Tan" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn

"Fatima Fuchsia Mono" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn

"Fatima Fuchsia Mint" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn

"Fatima Mono Rose" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn

"Fatima Mono Purple" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn

"Fatima Mono Yellow" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn

"Fatima Mono Reddish" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn

"Fatima Mix Mint" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn

"Fatima Mix Coral" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn

"Fatima Mix Tender" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn

"Fatima Mix Chocolate" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn

"Fatima Mix Tropez" narukvica

22 karata pozlata i Swarovski kristal

99,00 kn